X
تبلیغات
زولا

نیت


انسان باید نماز را به نیت قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد

 و لازم نیست نیت را از قلب خودبگذراند یا مثلا به زبان بگوید 

که چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربه الی الله .

 اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم و

 معین نکند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است . 

و نیز کسی که مثلا قضای نماز ظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد

 آن نماز قضا یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازی را که می خواند در نیت معین کند.