X
تبلیغات
زولا

سجده

                                               

 سجده یعنی گذاشتن پیشانی بر زمین

 نهایت تواضع نسبت به موجودی برتر و از عالی‌ترین شکل  پرستش است

از امیر المومنین پرسیدند " معنی سجده چیست؟" فرمود :

سجده اول :  اشاره به اینست که اول ما خاک است.

برخاست اول : اشاره به این است که از خاک بر آمدیم.

سجده دوم: اشاره به اینست که دوباره به خاک بر میگردیم .

برخاست دوم : باز از آن بیرون خواهیم آمد.